Vetëbesimi është një tipar i çmueshëm por paksa i ndërlikuar.

Published in MAGAZINA

Memoria mund të jetë një gjë teper argetuese.

Published in MAGAZINA

Shqipëria kryeson renditjen europiane për prodhimin e plehrave për frymë me sasinë më të ulët. Prodhimi i plehrave për frymë është një tregues i mungesës së zhvillimit, pasi prodhuesi më i madh i mbetjeve është sektori i industrisë. Po dyshohet se kjo lidhet e me varfërinë pra me konsumin e ulët. Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria prodhon 367 kilogramë plehra për frymë në vit, ndërsa mesatarja e BE është 1806 kilogram.
Ndër shtetet e BE-së, Estonia prodhon sasinë më të madhe të mbetjeve për frymë me 9500 kilogram mbi katër herë më shumë se mesatarja BE-së më pas në radhe vjen Belgjika me mbi 4900 kilogramë për frymë.
Politikat e BE-së për menaxhimin e mbetjeve synojnë të ulin ndikimet mjedisore dhe shëndetësore të mbetjeve dhe të përmirësojnë efikasitetin e burimeve të Evropës. Qëllimi afatgjatë është kthimi i Europës në një shoqëri riciklimi,duke shmangur mbeturinat dhe duke përdorur mbeturinat e pashmangshme si një burim kudo që të jetë e mundur. Qëllimi është të arrihen nivele shumë më të larta të riciklimit dhe të minimizohet nxjerrja e burimeve shtesë natyrore.

Published in INNEWS

Mësoni problemet me të zakonta që hasen në marrëdhënien në çift sipas shenjës së horoskopit

Published in MAGAZINA

Vera erdhi, bashkë me të edhe mushkonjat.

Published in MAGAZINA

Njerëzit me grupin e gjakut 0, nga pikëpamja shëndetësore janë në një lloj disavantazhi.

Published in MAGAZINA

Në Shqipëri ka mbi 300.000 fëmijë që ndjekin arsimin parauniversitar në vend, por mbi 100 mijë prej tyre për shkak të varfërisë ekstreme rrezikojnë të ngelen jashtë dyerve të shkollës dhe pa asnjë shpresë për të ardhmen e tyre.  Të dhënat janë bërë publike nga Koalicioni për Arsimin dhe ka lëshuar dhe një apel për partitë politike, duke kërkuar që ajo që do vijë në pushtet të rritë buxhetin për arsimin enga 3.3% e Prodhimit të Brëndshëm Bruto të shkojë të paktën 6%.

E kjo vlerë do garantojë:
- Arsim publik cilësor, gjithëpërfshirës dhe pa pagesë për çdo fëmijë kudo në Shqipëri
- Çdo fëmije të varfër i garantohet e drejta për t’u arsimuar njësoj si bashkëmoshatarët, duke ulur nivelin e analfabetizmit dhe braktisjes së shkollës
- Rrit investimet në infrastrukturën shkollore, duke mos patur më klasa të mbipopulluara, zhvillim mësimi me turne, si dhe rrit investimin në laboratorë, klasa, palestra dhe biblioteka cilësore
- Rritjen e cilësisë në mësimdhënie, këshillim efektiv të karrierës për adoleshentët si dhe mbështetje psiko-sociale për fëmijët anë e mbanë vendit

Ndërsa vlera aktuale prej 3.3% e PBB për arsimin shihet si nën standardin ndërkombëtar dhe rajonal. Në vende me të ardhura të ulëta si Shqipëria, investimi me 1 dollar me shumë do të gjeneronte të ardhur prej me tepër se 5 dollarë në të ardhurat vjetore të një vendi për person. Nëse çdo fëmijë deri në 2030 do të përfundonte arsimin e mesëm të lartë, kontributi i tij/saj do të gjeneronte të ardhura për frymë me një rritje në masën 75%.

Koalicioni për Arsimin rendit dhe disa të dhëna nga raporti për gjëndjen e familjeve:
 
- 40% e popullsisë jeton në kushte varfërie
- 28% e fëmijëve janë përfitues të ndihmë ekonomike
- 50 mijë fëmijë të moshës së arsimit të detyrueshëm janë të detyruar të punojnë në punë familjare për të siguruar mbijetesën e tyre
- 20.14% e fëmijëve në moshë shkollore jetojnë në varfëri duke u përballur me vështirësi në sigurimin e nevojave bazë të jetesës
- 44% e fëmijëve arrijnë të konsumojnë vaktin ushqimor të mëngjesit në 5 ditë të javës
- 64% e fëmijëve me aftësi të kufizuara të grup moshës 7-18 vjeç nuk shkojnë në shkollë

Published in INNEWS

Një nga pyetjet më të shpeshta që iu bëhën viktimave të përdhunimit është se pse ata nuk bënë ç’mos për ta ndaluar.

Published in MAGAZINA

Instituti i Shëndetit Publik ngre alarmin se antibiotikët jo vetëm që vijojnë të jepen pa recetë, por dhe se po përdoren dhe për dhimbje banale fyti deri dhe koke.
Marrja në këtë mënyrë e antibiotikëve nga qytetarët i ka bërë shumë prej tyre rezistentë ndaj veprimit të tyre. Të dhënat janë publikuar pas një anketimi ku shifrat flasin se 71% e pacientëve i kanë marrë antibiotikët me recetë dhe 29% i kanë marrë pa recetë.
Më e çuditshmja është se 73% e tyre kanë trajtuar dhimbjet e thjeshta të fytit me antibiotikë po kështu dhe  69% e të anketuarve deklaruan se dhe për ftohjet e zakonshme apo gripin e kanë trajtuar me antibiotikë. Habi bëjnë dhe rreth 40% e qytetarëve që përdorin antibiotikë për dhembje kokë.
Anketimi nxjerr në pah se të rinjtë janë më të përgjegjshëm, pasi 78% e tyre i marrin antibiotikët me recetë dhe 60 për qind e moshave të treta i marrin me rekomandim nga mjeku.
Përqindja më e madhe që nuk i drejtohen mjekut për të marrë antibiotikë me recetë janë të paarsimuarit. Ndërsa vërehet se përdorimit të antibiotikëve në muajin e fundit ishte dukshëm më i lartë në zonat rurale krahasuar me zonat urbane.

Published in INNEWS

Shpesh karakteristikat psikologjike dhe karakteriale gjykohen si pozitive ose negative, sipas kontekstit.

Published in MAGAZINA
radio TV

Facebook

LIKE Shqip Top 10

poll